1. Giao hàng trên toàn quốc
  2. Phí vận chuyển
    • 30.000 vnđ với đơn hàng có giá trị < 200.000 vnđ
    • 20.000 vnđ với đơn hàng có giá trị > 200.000 vnđ
    • Miễn phí với đơn hàng có giá trị trên từ 800.000 vnđ trở lên hoặc theo từng chiến dịch cụ thể được thông báo trên website, fanpage hoặc các phương tiện truyền thông khác.